Om företaget

Hagéns Åkeri AB är ett företag som sysslar med specialtransporter.
Företaget bildades 1956, för 65 år sedan, av Berndt Hagén.
I dag drivs åkeriet av dottern Marie H Landegren och har i dagsläget
25 anställda och en årsomsättning på ca 36 miljoner kronor.