Om företaget

Hagéns Åkeri AB är ett företag som sysslar med specialtransporter.
Företaget bildades 1956, för drygt 60 år sedan, av Berndt Hagén.
I dag drivs åkeriet av dottern Marie H Landegren och har i dagsläget
drygt 20 anställda och en årsomsättning på ca 32 miljoner kronor.