Om företaget

Hagéns Åkeri AB är ett företag som sysslar med specialtransporter.
Företaget bildades 1956, för drygt 65 år sedan, av Berndt Hagén.
I dag drivs åkeriet av dottern Marie H Landegren och har i dagsläget
30 anställda och en årsomsättning på ca 65 miljoner kronor.