Hagéns Åkeri AB´s milstolpar

 • 2020 Digitalisering av verksamheten. HAppTeamsmöten
 • 2019 Från ställningstagande till åtagande. FairTransport 2.0
 • 2017 börjar tanka HVO - Fossilfri fordonsflotta
 • 2016 uppgraderar miljöledningssystemet till ISO 14001:2015
 • 2016 uppgraderar kvalitetsledningssystemet till ISO 9001:2015
 • 2014 vägtrafiksäkerhetscertifieras enl ISO 39001:2012                            (Sveriges första företag)
 • 2012 börjar transportera Hydros intern transporter (fd Sapa)
 • 2010 Driftområde Vetlanda vann FIA:s kvalitetspris
 • 2006 stormästare i Radio Jönköpings tävling "Företagskampen"
 • 2003 flyttar in i nyrenoverade kontorslokaler i Korsberga
 • 2001 börjar transportera återvinningsbart material - Miljötrp
 • 2001 miljöcertifieras enl ISO 14001
 • 1998 kvalitetscertifieras enl ISO 9002
 • 1991 bygger ny verkstad och tvätthall
 • 1983 börjar transportera Ekoflock
 • 1981 ombildas till AB; Hagéns Åkeri AB
 • 1956 bildas Br Hagéns Grus