Tanktransporter

Vi utför flytande kemikalietransporter med ADR-godkända tankfordon. Produkten
Ekoflock produceras av Feralco Nordic AB med produktionsanläggningar i Vetlanda
och Sölvesborg. Ekoflock används framförallt som vattenrening i kommunala vatten-
och reningsverk, men även inom pappersindustrin. Transporterna sker inom Sverige.