VITVAROR

Fr.o.m. den 1 juli 2001 trädde en ny lag i kraft som innebär att det blir producentansvar på vitvaror och att dessa skall demonteras. Lagen säger bl.a. att konsumenten har rätt att utan kostnad lämna in en gammal produkt i samband med köp av en ny (detta kallas ofta gammal-för-ny) och att producenten ska se till att den tas om hand på speciellt, miljövänligt sätt. Kostnaderna för detta faller på producenterna. Företag och institutioner får själva betala.

I de flesta fall lämnas vitvarorna på kommunens återvinningscentraler. Men det är El-kretsen ABs ansvar att ordna så vitvarorna transporteras bort. 

Hagéns åkeri AB har fått förtroendet att transportera uttjänta vit- och kylvaror samt småelektronik. För att klara uppdraget har åkeriet investerat i fyra lastväxlare med klämkran, fem lastväxlarsläp och ett 20-tal containrar.

Ett krav som ställts på transportören är att man måste vara både kvalitetssäkrade enl ISO 9001 och miljösäkrade enl ISO 14001. Detta är första gången åkeriet har fått konkret nytta av ISO-arbetet. Kvalitet & Miljö