BERG, MATJORD, GRUS och SAND

Hagéns Produktion AB har täkttillstånd på en bergtäkt och tre grustäkter. Vi krossar och sorterar fram ett stort och varierat utbud av berg-, grus- och sandprodukter. Som kund kan Du antingen hämta själv i täkterna eller kontakta Hagéns Åkeri AB  för transport av materialet.

 

Bergtäkt Bråtåkra

Vid vår bergtäkt Bråtåkra förädlar vi bergmaterial enl Väg 94. Vi producerar allt från slitlager- till bärlagermaterial samt makadam och singel i olika fraktioner. Sortering av matjord. Vi tar även emot  asfalt som vi mellanlagrar samt schaktmassor.


Öppettider och utlastning i Bråtåkra

Måndagar               06.45 - 15.45

Tisdagar                 06.45 - 15.45

Onsdagar               06.45 - 15.45

Torsdagar              06.45 - 15.45

Fredagar                06.45 - 15.45

Utvägning sker över krönt våg i Bergtäkten.

 

 

Grustäkter

Vid våra fem grustäkter krossar och sorterar vi        fram bl a slitlager- och bärlagergrus, betonggrus, mursand, makadam, isgrus och förstärkningsgrus.