Hagéns Åkeri AB är ett åkeri- och entreprenadföretag med ett brett utbud av tjänster och produkter. Företaget bildades 1956, för 50 år sedan, och har i dagsläget knappt 30 medarbetare och en årsomsättning på ca 40 miljoner kronor.

Verksmheten delas in i tre olika verksamhetsgrenar; lokalsidantanktran-sporter och transporter av återvinningsbart material.

 

Lokalsidan

Hagéns Åkeri AB förädlar, tillhanda-          håller och transporterar förstklassiga produkter av berg-, grus-, sand-material samt matjord till lokala kunder kunder inom Vetlanda kommun. Det innefattar även alla typer av transporter åt lokala mark- och byggentreprenörer mm samt även ett totalåtagande åt vägsam-fälligheter med grusning, hyvling och dammbindning samt vintertid sandning.

Tanktransporter
Vi utför kemikalietransporter med ADR-
godkända tankbilsfordon. Produkten Ekoflock
produceras av Eka Chemicals AB i Vetlanda,
som ägs av Akzo Nobel AB. Ekoflock används
för vattenrening i pappersindustrin men även i
kommunala vatten- och reningsverk. Transpor- terna sker inom Sverige, Norge och Danmark.

Transport av återvinningsbart material
Hämtning och transport av stora vitvaror åt
El-Kretsen AB har utförts sedan 2001. Idags-
läget transporteras detta till Stena-Gotthard
AB´s anläggningar i Halmstad och Malmö
samt Skrotfrag i Oskarshamn AB.

Sedan augusti 2005 transporteras även
kasserade kylskåp, frysskåp och frysboxar
till Stena-Gotthard AB i Halmstad och Skrot-
frag i Södertälje AB.