Hagéns Åkeri AB´s historik

1956 bildas Br Hagéns Grus

1981 ombildas till AB; Hagéns Åkeri AB

1981 tar över bergtäkten Bråtåkra

1983 börjar transportera Ekoflock

1991 bygger ny verkstad och tvätthall

1998 kvalitetscertifieras enl ISO 9002

2001 börjar transportera återvinningsbart material

2001 miljöcertifieras enl ISO 14001

2001 uppgraderar kvalitetsledningssystemet till ISO 9001:2000

2003 flyttar in i nyrenoverade kontorslokaler i Korsberga

2006 uppgraderar miljöledningssystemet till ISO 14001:2004

2006 Hagéns Åkeri AB fyller 50 år

2006 stormästare i Radio Jönköpings tävling "Företagskampen"

2010 Driftområde Vetlanda vann FIA:s kvalitetspris